Articoli

Elisabetta Marino – Efebo stellina

Elisabetta Marino – Efebo stellina – 2021 – Screenprint on paper – 20x15cm